Uwielbienie Boga to nie tylko modlitwa...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Worship Style bierze pod uwagę prywatność  użytkowników, korzystających z usług Worship Style oraz chroni ich dane osobowe. Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych w Worship Style.

 

Kto jest Administratorem Waszych danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maria Trusiło-Kiepuszewska, (dalej : „Worship Style”), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „ Worship Style Maria Trusiło-Kiepuszewska”, zarejestrowaną w Konikowie,  przy ul. Przyjaciół 12, 76-024 Świeszyno, posiadającą nr  NIP: 4990667247.

 

W jaki sposób kontaktować się w sprawie danych osobowych?

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw prosimy Was o kontakt mailowy na adres: Biuro@WorshipStyle.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Wasze dane są przetwarzane?

 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Niezbędnym do realizacji umowy,  której jesteście stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Wasze zainteresowanie  ofertą  Worship Style (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Przetwarzania danych dla celów rachunkowych, podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Brania udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Worship Style
 6. Związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 7. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 8. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

 

Przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

 

W celu najbardziej optymalnego doboru programu warsztatów/zajęć oraz z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Worship Style, Worship Style w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, zbiera dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące przekonań religijnych, w szczególności przynależności do ruchu, wspólnoty kościelnej, uczestnictwa w rekolekcjach i sesjach formacyjnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Jak Worship Syle chroni Wasze dane?

 

Worship Style chroni dane poprzez wykorzystanie środków technicznych (oprogramowanie) oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia  poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.

 

Jak długo Wasze dane będą przetwarzane?

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Worship Style lub Klienta (6 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Worship Style dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Was sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych lub podatkowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Komu dane osobowe mogą być udostępniane?

 

Wasze dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:  pracownicy i współpracownicy Worship Style (Instruktorzy) oraz podmioty, którym Worship Style powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające Worship Style w świadczeniu usług księgowych lub prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 

Czy dane mogą być przekazywane do Państwa trzeciego, poza Unię Europejską?

 

Worship Style może przekazać Wasze dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ( Google, Facebook). Jednocześnie Worship Style pragnie poinformować, że Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE - USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Was kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

 

Pliki COOKIES

 

Strona internetowa Worship Style używa plików Cookies, aby zapewnić Wam korzystanie z naszej strony internetowej oraz aby stale poprawiać jej jakość. Poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki wyrażacie zgodę na stosowanie określonych Cookies przez nas lub przez naszych partnerów. W każdej chwili możecie zmienić ustawienia przeglądarki, dostosowując je do swoich oczekiwań.

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Wam następujące prawa:

 

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania kopii;
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Worship Style usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Worship Style danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody

 

Informujemy również, iż Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

NEWSLETTER

Chcesz dostawać informacje o aktualnych wydarzeniach i promocjach?

Dołącz do społeczności Worship Style!

Wysyłanie zgłoszenia...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano zgłoszenie

Website designed by Worship Style, 2019